How To Do

Nederlandstalige How To Do's

Om u sneller en eenvoudiger te kunnen ondersteunen hebben we diverse How To Do's gemaakt in het Nederlands.
Korte omschrijvingen begeleid met afbeeldingen leiden de gebruiker eenvoudig door de configuratie van ons producten.
Denk aan de mbNET routers inclusief het remote service portaal mbCONNECT24.
Klik op één van onderstaande producten voor deze How To Do's.

Mocht u vraag er niet tussen staan neem dan contact op via support@4Sindustrie.nl of 055 542 4228.

How To Do: mbCONNECT24

Handleidingen voor het remote service webportaal

Opstarthandleiding mbCONNECT24

Opstarthandleiding mbCONNECT24 V2 how to do

Dit document beschrijft de eerste stappen en acties die nodig zijn om een device (mbNET/mbSPIDER) te verbinden met de mbCONNECT24 portaal server met de remote client software mbDAILUP.

SEARCHoverIP

SEARCHoverIP

Met deze functie kunnen PLC's met of zonder IP-adres gevonden worden in het netwerk achter de mbNET/mbNET.mini router. Voorheen was dit met routers niet mogelijk. Als voorbeeld Edit Ethernet Node (Simatic Manager).

Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer

In dit document geven we meer informatie over het gebruikersbeheer binnen het remote service portaal mbCONNECT24 V2. Hiermee kunnen de rechten beheerd worden van gebruikers.

Visualisaties

Visualisaties mbCONNECT24 V2

Met deze visualisaties kan data getoond worden via “Dashboards” binnen het portaal. Deze kunnen getoond worden via standaard webbrowser op smartphone, tablet of PC. Maar ook via de software mbDIALUP.

Alarmen via SMS of e-mail

Alarmen via SMS of e-mail

Met deze How To Do geven we een uitleg hoe alarmen gemaakt kunnen worden met het remote service portaal mbCONNECT24 V2. Alarmen worden geactiveerd vanuit de routers.

Routers verhuizen portaal V1 naar portaal V2

Gebruikersbeheer

Deze How To Do omschrijft de procedure hoe apparaten (mbNET routers en mbSPIDER data modems) van het portaal mbCONNECT24 naar rsp.mbCONNECT24 V2 verhuisd kunnen worden.

Contact support

U heeft een technische vraag? Mail dan nu met onze supportafdeling.

Profiel van gebruiker aanpassen

Profiel van gebruiker aanpassen

In deze How To Do vind je een omschrijving hoe het profiel van een gebruiker aan te passen is. Denk aan een andere taal (Nederlands), ander telefoonnummer, etc.

Data loggen

Data loggen

Een uitleg hoe data loggins gemaakt kunnen worden met mbCONNECT24 V2. Deze kunnen geëxporteerd worden naar HTML, PDF of CSV. Dit document behandeld alleen de loggings in het portaal.

VNC Client via Web2go

VNC Client via Web2go

Een uitleg hoe een Touch Panel overgenomen kan worden via VNC client in mbCONNECT24 V2. Via een “Web2go” kan deze getoond worden via standaard webbrowser op smartphone, tablet of PC.

Handboeken & Downloads

Het handboek, firmware of software nodig? U vindt het allemaal op de site van MB.

Toegang tot USB in router via FTP of SFTP

Toegang tot USB in router via FTP of SFTP

Een omschrijving hoe een USB stick in de router op afstand benaderd kan worden. Via SFTP of FTP. Als de functie USBoverIP in een mbNET.mini gebruikt wordt, kan de USB poort niet gebruikt worden voor een USB stick.

Loggen op USB in router via I-O Manager

Loggen op USB in router via I-O Manager

We omschrijven hoe data gelogd kan worden in de mbNET router op een USB stick. Dit gebeurd met de I/O Manager in de router. Minimaal kan er iedere 1 seconde gelogd worden.

Instellingen Web2go VNC sessie

Instellingen Web2go VNC sessie

In deze How To Do een korte omschrijving om instellingen aan te passen van een VNC sessie. Denk aan het doorsturen van Ctrl+Alt+Del command’s, online toetsenbord en meer.

How To Do: mbNET

Handleidingen voor het remote service webportaal

VPN verbinding maken via SMS

VPN verbinding maken via SMS

Het is mogelijk om een VPN verbinding tussen het mbCONNECT24 portaal en een mbNET/mbNET.mini router met 3G/4G modem op te laten bouwen via een “Wake UP SMS”.

Toegang tot PLC achter mbNET (forwarding firewall)

Toegang tot PLC achter mbNET (forwarding firewall)

Een SCADA systeem heeft toegang nodig tot de PLC via poort 102. En op de SCADA PC moet de webserver van de PLC geopend worden via bijvoorbeeld poort 8080 in een webbrowser.

mbNET alarmmanagement multiplex ingangen

mbNET alarmmanagement multiplex ingangen

Met deze How To Do geven we een uitleg hoe de multiplex ingangen gebruikt kunnen worden in het interne alarmmanagement in de mbNET. De instellingen worden gedaan op het portaal.

How To Do: mbSPIDER

Handleidingen voor het remote service webportaal

Uitbreiding I/O met VIPA Modbus-TCP coupler

Uitbreiding I/O met VIPA Modbus-TCP coupler

De mbSPIDER heeft standaard beperkte I/O. Om deze I/O uit te breiden is het mogelijk om een VIPA SLIO Modbus-TCP coupler te plaatsen en deze via LAN te verbinden met de mbSPIDER. 

mbSPIDER en 1 fase meter (Modbus)

In deze How To Do sluiten we een 1 fase meter aan op een mbSPIDER op de RS-485 interface (COM1). Via Modbus RTU kunnen we zo diverse Modbus registers lezen en/of schrijven.

door 4S Industrie