F.A.Q.

Algemeen

Hoe start ik het eenvoudigst met mbNET en mbCONNECT24?

Hiervoor hebben we een Nederlandstalige opstarthandleiding gemaakt. Klik op onderstaande afbeelding om deze te downloaden (PDF).Opstarthandleiding mbCONNECT24
Mochten er toch diepere vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Tevens geven wij ook regelmatig workshops.

Welke informatie heeft 4S industrie nodig voor support?

Type router
Ingegeven router naam op portaal
Naam van portaal
Serienummer
Firmware versie
Portaal versie V1 of V2
De support logs mbNET web interface > expert mode > status > system
Het configuratiebestand van mbCONNECT24 (.mbn)
De mbDIALUP support logs

mbCHECK vindt geen vrije VPN poort, wat moet ik doen?

Zorg ervoor dat tenminste één van de drie volgende poorten niet worden geblokt in de netwerk firewall.
TCP 80, TCP 443 of TCP 1194

Indien deze geblokt worden, overleg dan met de IT manager om één van de poorten open te zetten.

Geven jullie ook workshops?

Wij kunnen de gebruikers van onze producten een training op maat bieden. Meer weten? Neem dan contact op met ons via 055 542 4228 of info@4sindustrie.nl en vraag naar de mogelijkheden.

mbCONNECT24

Mag ik de naam van het configuratiebestand aanpassen?

Nee, de naam mag niet aangepast worden, indien dit wel gebeurd resulteert dit erin dat de router het bestand niet herkent.

Geen verbinding tussen de router en het portaal?

Controleer de benodigde randapparatuur afhankelijk van het type mbNET

 • Zijn de netwerkkabels goed en de netwerkverbindingen?
 • Is de telefoonkabel verbonden met de router?
 • Is er een SIM kaart geplaatst?
 • Is de SIM kaart geschikt voor data-overdracht?
 • Is het nodig om een pincode in te voeren?
 • Is er een antenne geïnstalleerd?
 • Is de signaalsterkte voldoende?

De signaalsterkte kan via de web interface (mbNET) gecontroleerd worden.

FAQ - Controleren instellingen

Controleer de netwerkinstellingen:

 • WAN en LAN IP-adres mogen zich niet in het zelfde bereik vinden.
 • De mbNET/mbSPIDER moeten verbonden zijn met de WAN.
 • Kan het apparaat verbinden met het internet?
  • Dit kan gecontroleerd worden op het apparaat via:
   Advanced > Status > Diagnostics

Diagnostics

U kunt hier de bereikbaarheid controleren via:

 • Domein (b.v. google.com)
 • Publiek IP (b.v. 8.8.8.8)
 • Gateway/DNS of het gebruikte netwerk.

Bij twijfel informeer altijd bij de IT-manager van het netwerk waar u op aansluit.

Controleer altijd:

 • Of één van de VPN poorten (80TCP, 443TCP of 1194TCP) openstaan in de firewall, dit kan met mbCHECK gecontroleerd worden.
 • Of één van de poorten geconfigureerd is bij de Internet instellingen.
 • Dat NTP poort 123 is vrij geschakeld in de firewall.

VPN port settings

Als één van de poorten (80TCP, 443TCP of 1194TCP) wordt tegengehouden in de firewall, ondanks een positieve boodschap uit mbCHECK (IP/MAC adresfilter), neem dan contact op met de IT-manager van het netwerk waar u op aansluit.

Dit en andere informatie van de geladen configuratiefile kunnen worden bekeken op de web-interface van de mbNET.Cloudserver mbNET

Hoe verbreek ik de actieve VPN verbinding van een andere gebruiker?

Allereerst moet deze gebruiker beschikken over de juiste rechten.

Open hiervoor Administration > User Groups (1) en controleer de User Group waarin de gebruiker is gekoppeld en zorg dat "FAQ - Gebruikersrechten Disconnect Active Connections

Om de actieve VPN verbinding te verbreken open hiervoor Dashboards > System (1) en kies hier in het submenu voor Active Connections (2).
Hier kan nu bij de gewenste actieve verbinding op het rode kruis (3) geklikt worden om deze te verbreken.FAQ - Verbreken Actieve VPN

Let op, wees er zeker van dat je de verbinding kan en mag verbreken. Mocht deze gebruiker een upload naar een apparaat aan het doen zijn dan kan dit voor problemen zorgen!

Kan ik ook inloggen zonder mbDIALUP te gebruiken?

Indien je wilt inloggen op je portaal van mbCONNECT24 V2 via een standaard webbrowser op PC, tablet of smartphone kan dit via de volgende link: https://rsp-vpn.mbconnect24.net

Maar let op via webbrowser is het niet mogelijk om VPN tunnels op te bouwen en devices achter de routers te benaderen. Echter is het wel mogelijk om zo Dashboards en Web2go sessies op te bouwen naar bijvoorbeeld via VNC een VIPA Touch Panel.

Wat betekend de foutmelding; AUTH: Received AUTH_FAILED control message?

In de Extended Loggings krijg je de foutmelding; AUTH: Received AUTH_FAILED control message en de router kan geen verbinding maken met het mbCONNECT24 portaal.

FAQ - Foutmelding AUTH Received AUTH_FAILED

Dit kan 3 oorzaken hebben:
Verkeerde device name;
Verkeerd serienummer;
Verkeerd VPN wachtwoord.

Het is mogelijk om in de configuratie van een router op het portaal om een serienummer in te vullen. Dit is niet noodzakelijk, dus het advies is om dit veld leeg te laten. Zodra de router zich de eerste keer aanmeld op het portaal dan koppelt die automatisch het serienummer. Een type fout is met een lang nummer snel te maken.

Op je account van mbCONNECT24 kan je zien welke fout dit is. Dit kan je zien via Reporting > Systemlog.
In onderstaand voorbeeld is een verkeerd serienummer ingevuld. Dit probleem is op te lossen door een reset van het serienummer op het portaal en nieuw laden van de configuratie in de router.

FAQ - Foutmelding AUTH Received AUTH_FAILED in portaal

Hoe maak ik een gecodeerd configuratiebestand?

Hiervoor kan het serienummer ingegeven worden op het portaal in de configuratie van de router via tabblad Description (zie afbeelding onder) of dit gebeurd automatisch op het moment dat de router voor het eerst verbinding maakt met het portaal (ondersteunt bij routers met firmware versie 3.2.0).

FAQ - Invoeren serienummer

Geen verbinding met het portaal, aanmelden mislukt, wat nu?

FAQ - Authentification failed

De inloggegevens zijn niet goed of niet goed ingevuld.
Met de inloggegevens is al iemand ingelogd.

Advies maak voor elke persoon een eigen inlog

Een verkeerde server is gekozen.
Voor Nederlandse klanten is dit altijd mbconnect24.net(EUROPE). Dit heeft niets te maken met in welke landen de routers geplaatst worden.

FAQ - mbCONNECT24 keuze server

De gebruikers van portaal mbCONNECT24 V2 dienen server rsp.mbCONNECT24.net (EU) te kiezen.

FAQ - Server V2

De netwerkadapter voor mbDIALUP mist of staat uitgeschakeld

Controleer de netwerkadapter op de PC via systeeminstellingen
Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Netwerkverbindingen).

Als de adapter is uitgeschakeld schakel deze dan in, is die niet geïnstalleerd installeer dan mbDIALUP opnieuw.

Loggings aanzetten

Om een gedetailleerde fout diagnose te stellen is het mogelijk om een uitgebreide logging te activeren in mbDIALUP via Settings > Option.

FAQ - Activate extended logging

In het geval van support door ons hebben we deze logbestanden nodig om uw probleem op te lossen. De logbestanden vindt u op de PC via:

Windows XP
OpenVPN Log:
C:\Documents and Settings\All Users\User Data\MB Connect Line GmbH\mbDIALUP\ovpnlog

System Log:
C:\Program Files (x86)\MB Connect Line GmbH\mbDIALUP\vpn\servicelog.txt

Windows 7/8/10
OpenVPN Log:
C:\ProgramData\MB Connect Line GmbH\mbDIALUP\ovpnlog

System Log:
C:\Program Files (x86)\MB Connect Line GmbH\mbDIALUP\vpn\servicelog.txt

Toegang tot webserver S7-1200 via Web2go

Advies is om eerst de webserver in een browser te openen via de VPN tunnel.
Hiermee kunnen we het "path" bepalen waar de Web2go heen linkt.

FAQ Webserver S7-1200 web2go link webserver
Link kan afwijken!

Open nu op mbCONNECT24 de configuratiepagina van de router. Klik hier op LAN.

FAQ Webserver S7-1200 web2go configuratiepagina LAN

Klik nu op + en kies voor Nieuw netwerk component.

FAQ Webserver S7-1200 web2go nieuw netwerkcomponent

Kies nu voor Type "Webserver" en configureer het IP-adres van de S7-1200. En sla de instellingen op.

FAQ Webserver S7-1200 web2go instellingen netwerkcomponent

Nu moeten we de instellingen voor poort 80 nog aanpassen. Klik op de Editbutton bij poort 80.

FAQ Webserver S7-1200 web2go configuratie poort 80

Bij Locatie vullen we nu het eerder bekeken "path" in, maar dan zonder HTTP en IP-adres.
Dus in dit voorbeeld /Portal/Intro.mwsl.
Door een vink te zetten bij Directe webtoegang krijg je een unieke QR code en URL om de webserver zonder mbDIALUP te kunnen openen. Sla de configuratie nu op.

FAQ Webserver S7-1200 web2go instellingen web2go

Als "Directe webtoegang" geselecteerd is kan de QR code en URL bekeken worden door op de button i te klikken.

FAQ Webserver S7-1200 web2go i-button

FAQ Webserver S7-1200 web2go directe url

Nu kunnen we de aangepaste instellingen synchroniseren met de router.

FAQ Webserver S7-1200 web2go synchroniseren

Na synchronisatie van de configuratie kan de webserver van de S7-1200 geopend worden via de QR code/URL of via het Dashboard van de router.

FAQ Webserver S7-1200 web2go dashboard openen webserver

Dit is ook via HTTPS mogelijk over poort 443. Afhankelijk van de instellingen in de S7-1200.

mbNET

Verschillen tussen knipperende codes van de Con LED?

LED Con knippert snel (ca. 3Hz):
a) een verbinding op te bouwen met het internet
b) om een VPN verbinding met het portaal te bevestigen

LED Con brandt continu:
router beschikt over een actieve internet verbinding, maar geen VPN connectie met het portaal

LED Con knippert langzaam (ca. 1,5 Hz):
VPN verbinding met het portaal is opgebouwd.

Verschil tussen mbconnect24.mbn en mbconnect24.mbnx?

In tegenstelling tot mbconnect24.mbn is het configuratiebestand mbconnect24.mbnx een gecodeerd bestand en kan alleen worden verwerkt/gecodeerd in routers met firmware vanaf versie V3.2.0.

Een mbconnect24.mbn bestand kan worden geladen in elke mbNET van hetzelfde type zolang deze gelijk is aan het type in het configuratiebestand en zolang het configuratiebestand nog geen serienummer heeft.
Voorbeeld: Als de configuratie van de router is ingesteld op het type MDH816 kan het configuratiebestand in alle MDH816 routers geladen worden.

Een mbconnect24.mbnx bestand kan alleen geladen worden in een mbNET router van hetzelfde type en met hetzelfde serienummer als geconfigureerd in het configuratiebestand.

Wat is een Xmbconnect24.mbn/.mbnx bestand?

Zodra het mbconnect24.mbn configuratiebestand correct geladen is in de mbNET, wordt het bestand automatisch hernoemd naar Xmbconnect24.mbn/.mbnx. Dit zorgt ervoor dat het configuratiebestand niet voor een tweede keer wordt herkent door de router en voorkomt het eindeloos laden van het configuratiebestand.

Hoe kom ik op de web interface van mijn mbNET router?

Om de mbNET zijn web interface te bereiken moet het mogelijk zijn om de mbNET te bereiken vanaf uw computer via LAN. Hiervoor moet de computer in hetzelfde adres bereik liggen als de mbNET. Dit geldt voor zowel het IP-adres en het subnetmasker van de computer.

Zodra het IP-adres van de mbNET router ingevuld wordt in een webbrowser (elke standaard webbrowser wordt ondersteunt) wordt de inlogpagina van de mbNET geopend.

Standaard instellingen mbNET:

IP-adres: 192.168.0.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: geen

Is het mogelijk om een VPN verbinding te maken via Wifi Hotspot smartphone?

Ja, dit is mogelijk. Hieronder kort de instellingen die gedaan moeten worden in de mbNET en in de smartphone.

Instellingen mbNET in het portaal mbCONNECT24 V2.

FAQ WiFi Hotspot Settings Portaal

Instellingen in de Android smartphone:

FAQ WiFi Hotspot Android

Na synchronisatie configuratie met de router en nieuwe opstart maakt de mbNET router een VPN verbinding met het portaal over de Wifi hotspot:

FAQ WiFi Hotspot Cloud Status Router

En in het portaal:

FAQ WiFi Hotspot Portaal Online

Kan ik ook een SMS naar 2 nummers sturen?

Dit kan door bij Number de telefoonnummers te scheiden met een "komma" en geen spaties.

Kan ik via een SMS de router een reboot geven?

Ja, dit kan. De router moet dan wel zich op een GSM netwerk hebben gemeld.
Is de router op een netwerk aangemeld dan kan je een SMS sturen met de tekst "reboot" naar het nummer van de simkaart.

Hiervoor openen we de Modem instellingen op de configuratiepagina van de router.

Configureer hier het Telefoonnummer van de simkaart (hierheen sturen we de SMS) en selecteer ook de optie Inschakelen besturing via SMS.

Als de instellingen zijn gescynchroniseert met de router dan kan er nu een SMS bericht met de tekst "Reboot" (zonder aanhalingstekens) verzonden naar het telefoonnummer van de simkaart.

Wat zijn de vereisten voor de simkaart?

De simkaart moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • De simkaart moet een online data plan hebben. Dit betekend dat communicatie over het internet, speciaal via VPN, mogelijk moet zijn.
 • Het formaat van de simkaart moet zijn "Mini SIM" (standaard formaat). Uitdrukbare simkaarten worden sterk afgeraden.
 • Als er een SMS verstuurd moet worden vanuit de simkaart moet een een SMS opties geactiveerd worden in het plan van de simkaart.

De volgende gegevens van de simkaart zijn nodig voor de configuratie in het portaal (mbCONNECT24):

 • APN instellingen (optioneel met gebruikersnaam/wachtwoord).
 • SIM Pin (indien beschikbaar).

door 4S Industrie