mbXLINK

Secure cloud gateway: mbXLINK

Secure Cloud Gateway.

De secure cloud gateway mbXLINK verzamelt gegevens uit de veldbus laag en brengt het veilig in de cloud. Het veiligheidsconcept is gebaseerd op een data-diode waarin de communicatie slechts in één richting gebeurd - van het veld naar het veilige netwerk. Het retourkanaal is elektrisch geïsoleerd en kan alleen worden geactiveerd met een sleutel voor configuratiedoeleinden. Data wordt verzonden aan het remote service portaal mbCONNECT24.

De mbXLINK kan data halen uit een PROFINET, PROFIBUS, MPI of Modus-TCP interface

Logo mbXLINK

secure cloud gateway

Bij veel van de apparaten en veldbussen die vandaag de dag worden ontwikkeld zijn het Internet, Industrie 4.0 en Big Data nog onbekend. Daarom hebben deze systemen bij de directe netwerkintegratie vaak een gebrek aan de juiste bescherming zoals een veilige toegang met een wachtwoord en ondertekende firmware-updates. Om bestaande applicaties "Industrie 4.0-fit" te maken hebben MB Connect Line en Deutschmann Automation de Secure Cloud Gateway mbXLINK ontwikkeld.

mbXLINK

Meer weten? We houden u graag op de hoogte.

Gebaseerd op een data diode.

mbXLINK secure cloud gateway

Het is gebaseerd op een data diode, die hardware-technisch communicatie slechts in één richting mogelijk maakt - van het veld naar het beveiligde net. Technisch gezien is het onmogelijk om van buitenaf verbinding te maken met de site om gegevens te stelen of te manipuleren. Het retourkanaal is elektrisch uitgeschakeld en kan alleen worden geactiveerd voor configuratiedoeleinden via een hardware sleutel. Als gevolg van de real-hardware gebaseerde scheiding, zijn de gebruikelijke zwakke plekken in de beveiligingshardware onmogelijk; foutieve configuratie door de gebruiker of de veiligheid hiaten in de unit-software.

Het totale concept omvat ook de verbinding met de cloud en kan nieuw uit de verpakking worden gebruikt, zonder verdere programmeringssoftware  installatie.

Productversies

Flyer mbXLINK

Ontvang meer informatie van de secure cloud gateway mbXLINK.

door 4S Industrie